top of page

Doğa bizim değil, doğa biziz.

Peyzaj mimarlığı ile doğaya katkı sağlayabiliriz.

 

saa. Süveyda Bayraktar Atagür tarafından kurulmuş, İstanbul merkezli bir kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı ofisidir.

Farklı ölçeklerde, kamusal ve özel alan tasarımlarında peyzajın mekânsal, sosyal ve ekolojik özelliklerine odaklanmaktadır.

Herkes için erişilebilir bir çevre oluşturmayı, yeşil alanlarda sürekliliği sağlayarak kentsel tasarımda peyzajın önemini vurgulamayı amaçlamaktadır.

 

Süveyda Bayraktar Atagür İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak Kentsel Tasarım Uzmanı unvanını almıştır. Çeşitli firmalarda büyük ölçekli ve butik projelerin yürütücüsü olarak çalıştıktan sonra saa. kentsel tasarım, peyzaj mimarlığını kurmuştur. Doktora çalışmalarına İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde devam etmektedir.

bottom of page